Ambassade van België in Servië

België in Servië

Welkom op de website van de Ambassade van België in Belgrado

 

 

Coronavirus en heropening van de grenzen

Servië en Montenegro maken nu deel uit van de EU White list van landen dankzij een betere epidemiologische situatie. Bijgevolg hebben Servische en Montenegrijnse staatsburgers niet langer een essentiële reden nodig om naar België te reizen. Het certificaat voor essentiële reizen is afgeschaft. Alle relevante informatie over de geldende reisregels vindt u op: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Wij herinneren u dat alle COVID-maatregelen nog steeds dienen gevolgd te worden in functie van de kleurencode die België geeft aan Servië en Montenegro. De kleurcode kan u consulteren op: https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/.

Een overzicht van de huidige geldende maatregelen:

 • Een Passenger Locator Form (PLF) is noodzakelijk voor iedereen die naar België reist (Belgen, buitenlanders, residenten en niet-residenten). Het formulier dient te worden ingevuld binnen de 48u voor uw aankomst in België. Na correcte registratie ontvangt u een activatiecode. Wanneer u met het vliegtuig reist, zal u gevraagd worden om de activatiecode te tonen als bewijs van registratie.
 • Of u in quarantaine dient te gaan of dient getest te worden voor uw reis (voor niet-residenten) of op de eerste dag van uw aankomst in België (voor residenten), hangt af van de kleurencode van Servië en Montenegro tijdens uw verblijf.
  • Indien rood:
   • Mensen met residentie in België hoeven geen PCR-test af te leggen voor vertrek, maar dienen dit wel te doen bij aankomst in België (dag 1 en dag 7) met een verplichte quarantaine van 7 dagen.
   • Niet-residenten zullen een negatieve PCR-test nodig hebben voor vertrek. Of België uw eindbestemming is of een land dat u doorkruist met een ander transportmiddel, u moet een negatief  testresultaat (sample niet ouder dan 72u) kunnen voorleggen. Niet-residenten moeten zich opnieuw laten testen op dag 7 en moeten een quarantaine van 7 dagen respecteren. De regel geldt vanaf 6 jaar. Een test is niet nodig voor zij die in de transit zone (extra-Schengen) blijven en zij die minder dan 48u in België blijven én met de wagen reizen.
   • Voorlopig worden enkel Belgische/EU-vaccinatiecertificaten erkend door België. Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ voor specifieke reisregels met certificaat.
  • Indien oranje of groen:
   • Een PCR-test of quarantaine is niet nodig. Indien u in de 14 dagen voor uw vertrek in een rode zone was, zal het PLF u wel vragen een test af te leggen en in quarantaine te gaan.
 • Wanneer u aankomt in de luchthaven van Brussel kan u zich meteen laten testen in het Testcentrum van de luchthaven met de activatiecode die u ontving na het invullen van de PLF. Online registratie kan hier: https://www.brusselsairport.be/.../covid-19-test-centre....

COVID-vaccinatie Certificaten

 • België erkent op dit moment enkel Belgische/EU vaccinatiecertificaten.
 • Belgen die gevaccineerd werden in Servië of Montenegro kunnen echter op hun verzoek hun vaccinatie laten registreren in de Belgische vaccinnetdatabase. Dit moeten ze vragen aan hun huisarts in België. Indien de Belg op basis van de data in vaccinnet volledig gevaccineerd is met een door het Europees Geneesmiddelenagentschap erkend vaccin, kan deze een EU vaccinatiecertificaat bekomen.Gelieve info-coronavirus.be te raadplegen om na te gaan of uw reis essentieel is.

Voor meer informatie in verband met visa, klik hier.

 

Nieuws

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. 

29 jun

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.

28 jun

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir gaat van 28 tot 30 juni naar Genève. Ze zal er verschillende multilaterale partnerorganisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van mensenrechten, gezondheid, humanitaire hulp en migratie. Zo zal er een gesprek zijn met de directeur-generaal van de WHO, Dr.