Ambassade van België in Servië

België in Servië

Welkom op de website van de Ambassade van België in Belgrado

 

 

Coronavirus en heropening van de grenzen

De Belgische regering heeft beslist om, in de huidige situatie van de epidemie, de Belgische grenzen voorlopig niet verder te openen. De Belgische grenzen blijven dan ook gesloten naar alle niet-Europese landen, waaronder Servië en Montenegro, tot nader order.

Zolang de sluiting van de grenzen met niet-Europese landen van kracht blijft mogen UITSLUITEND de volgende personen van Servië en Montenegro naar België reizen: onderdanen en residenten van EU+ landen en hun familieleden, en personen die om als “essentieel” beschouwd redenen reizen. Visumaanvragen voor België, die betrekking hebben op “essentiële” reizen, mogen vanaf heden opnieuw ingediend worden.

Voor meer informatie klik hier.

 

Nieuws

03 dec

Eind december komt er een einde aan het tweejarige mandaat van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de zesde keer sinds de oprichting van de VN in 1945. In deze laatste weken staan nog enkele belangrijke kwesties op de agenda die kaderen binnen de prioriteiten van het Belgisch buitenlands beleid.

03 dec

België verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om advies over de verenigbaarheid van de intra-Europese toepassing van de geschillenbeslechtingsbepalingen uit het toekomstige, gemoderniseerde Energiehandvestverdrag met de Europese verdragen.

01 dec

Vandaag, 1 december, hebben vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en de minister van Buitenlandse Zaken van Chili, Andrés Allamand, een bilaterale ontmoeting gehad ter gelegenheid van zijn bezoek aan Europa.

25 nov

Vandaag, woensdag 25 november, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië ontmoet, Z.E. dhr. Demeke Mekonnen Hassen, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Europa.

25 nov

Vandaag, 25 november, is de Internationale Dag voor de Uitbanning van geweld tegen vrouwen en het begin van de campagne "16 dagen activisme tegen gender-gerelateerd geweld".