Ambassade van België in Servië
Home Nuttige informatie Stageplaatsen

Stageplaatsen

De Ambassade van België in Belgrado, Servië, biedt regelmatig onbezoldigde stageplaatsen van 3 maanden aan. Dit is opnieuw het geval vanaf september 2022. De stagiair(e) wordt in de eerste plaats ingezet bij de activiteiten publieke diplomatie en communicatie (sociale media) van de Ambassade en zal inzicht krijgen in het politieke en consulaire werk van deze post. De stagiair(e) zal de politieke en economische actualiteit in Servië en Montenegro opvolgen en kan zo ook bijdragen aan de verslagen van de post. Naast een meer overkoepelende taak (paper over een onderwerp dat zowel voor de stagiair(e) als de ambassade interessant is), zal de stagiair(e) gevraagd worden om de Ambassade te vertegenwoordigen op bepaalde evenementen en conferenties.

De Belgische Ambassade in Belgrado is bevoegd voor de relaties tussen België en Servië en België en Montenegro. De kandidaten beheersen het Servisch of Montenegrijns op moedertaalniveau, beschikken minstens over een Bachelorsdiploma en hebben een grondige kennis van het Engels of het Nederlands/Frans en zoeken een interessante stage in het kader van hun studies. Tevens geven zij blijk van een grote interesse in het buitenlandbeleid van België en een grote motivatie, autonomie en discretie.

Een stage binnen de Ambassade is onbezoldigd. Geïnteresseerde stagiairs kunnen hun kandidatuur (een CV en een motivatiebrief in het Engels, Frans of Nederlands) indienen tot 10 september op Belgrade@diplobel.fed.be. De stage begint idealiter in september.