Ambassade van België in Servië
Home Nuttige informatie Coronavirus en heropening van de grenzen

Coronavirus en heropening van de grenzen

BELANGRIJKE BOODSCHAP OMTRENT DE REIZEN TUSSEN BELGIË EN SERVIE OF MONTENGRO  EN DE HERVATTING VAN DE VISAS

De Belgische regering heeft beslist om, in de huidige situatie van de epidemie, de Belgische grenzen voorlopig niet verder te openen. De Belgische grenzen blijven open voor 31 Europese landen, en gesloten voor alle niet-Europese landen, waaronder Servië en Montenegro, tot nader order.

 
REIZEN VAN BELGIË NAAR SERVIË OF MONTENEGRO

De Belgische overheid raadt Belgen en residenten van België voorlopig ten zeerste af om naar Servië of Montenegro te reizen. De Belgische overheid belet echter niet dat Servische of Montenegrijnse onderdanen naar hun eigen land reizen, ook al resideren ze in België of bezitten ze ook de Belgische nationaliteit. 

De Servische overheid laat reizigers uit België sinds 20 mei  toegang tot het Servische grondgebied toe zonder bijzondere beperkingen of maatregelen. In Montenegro is dat het geval sedert 2 juli, eveneens zonder beperkingen.

 
REIZEN VAN SERVIË OF MONTENEGRO NAAR BELGIË

Zolang de sluiting van de grenzen met niet-Europese landen van kracht blijft mogen UITSLUITEND de volgende personen van Servië of Montenegro naar België reizen:

 • Onderdanen en permanente residenten van alle EU/Schengen landen, en hun familieleden;
 • Personen die om als “essentieel” beschouwd redenen reizen.

Alle personen die uit Servië of Montenegro in België aankomen moeten de instructies van de contact tracing nauwgezet opvolgen. Ze moeten voor hun vertrek een formulier "Public Health Passenger Locator Form" invullen, dat bij aankomst aan de grens moet overhandigd worden. Indien u na het verzenden van het PLF formulier een sms krijgt met instructies omtrent een quarantaine en COVID-test, dient u deze strikt op te volgen.

 
HERVATTING VAN DE VISAS

De volgende categorieën van visa voor België, die betrekking hebben op “essentiële” reizen, mogen vanaf heden opnieuw ingediend worden:

 • Studenten
 • Familieherenigingen
 • Beroepskaarten
 • Werkvergunningen
 • Gecombineerde vergunning
 • Europese blauwe kaart
 • Diplomaten en leden van internationale organisaties die om dienstredenen reizen
 • Transitvisa
 • Dringende familiale redenen
 • Zeelieden
 • Terugkeervisa

Visumaanvragen voor alle andere soorten reizen naar België mogen nog niet ingediend worden.

 
ESSENTIËLE REIZEN

Onder de precieze lijst van specifieke categorieën reizigers met een essentiële functie of behoefte. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
 • De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
 • De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
 • De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie;
 • Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen;
 • Personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
  • reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
  • bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
  • reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont
  • reizen in het kader van co-ouderschap
  • reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad)
  • reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
 • De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
 • Personen die om humanitaire reden reizen;
 • Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
 • Personen die zich om studieredenen verplaatsen;
 • Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
 • De verplaatsingen van hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

Deze specifieke voorwaarden komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België.