Ambassade van België in Servië
Home Op reis in Servië en Montenegro In geval van nood in Servië

In geval van nood in Servië

Opmerking: Het directoraat van de Servische verkeerspolitie bevestigt dat er geen internationaal rijbewijs is vereist. Als u problemen ondervindt tijdens verkeerscontroles kan worden gebeld met +381 64 8929085 (Engelssprekend). Er zal u gevraagd worden de juiste plaats aan te geven waar de controle plaatsvindt.

 
Verlies of diefstal van paspoort en/of identiteitskaart

Bent u uw Belgische identiteitskaart of paspoort verloren of werd deze gestolen? Blokkeer deze dan onmiddellijk door te bellen naar DocStop. Daarmee voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document.

Uitgebreide informatie over deze dienstverlening van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken treft u op www.docstop.be. Het gratis nummer van docstop, 24/24 uur beschikbaar, is 00800/21.23.21.23, of vanuit het buitenland +32/2/518.21.23.

Vervolgens dient u een verklaring van diefstal of verlies te bekomen bij de lokale politie. Deze verklaring is vereist om een identiteitskaart of een nieuw paspoort te verkrijgen.

In het geval van verlies van paspoort gelieve u te wenden tot:

         Vreemdelingenpolitie (“Uprava za strance”) 
          Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
          Tel .: +381 11 3618956

Voor elk ander verlies kunt u zich wenden tot het politiebureau van de gemeente waar het verlies plaatsvond.

Indien u in België woont, kan de Ambassade u een ETD (“Emergency Travel Document”) verstrekken zodat u terug kan keren naar uw woonplaats. Om de ETD te verkrijgen gelieve u in persoon te begeven naar de Ambassade met een verklaring van diefstal of verlies van de politie en met 2 identieke pasfoto’s met witte achtergrond. De kostprijs van een ETD bedraagt 10 euro.

Indien u in een ander land buiten de EU woont, kan de Ambassade u een voorlopig paspoort verstrekken zodat u terug kan keren naar uw woonplaats. Om een voorlopig paspoort te verkrijgen gelieve u in persoon te begeven naar de Ambassade met een verklaring van diefstal of verlies van de politie en met 2 identieke pasfoto’s met witte achtergrond. De kostprijs van een voorlopig paspoort bedraagt 50 euro.

Opmerking: een voorlopig paspoort wordt niet aanvaard door alle autoriteiten van reisbestemmingen. U dient zich dan ook te gronde inlichtingen te bekomen bij de Ambassade van het land van bestemming om slechte verrassingen te vermijden.

Opgelet:

  • Docstop laat enkel toe om Belgische identiteitskaarten en paspoorten n te blokkeren.
  • De paspoorten en de identiteitskaarten waarvan verklaard werd dat deze gestolen of verloren waren, kunnen in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden wanneer deze teruggevonden worden. Deze documenten vormen het voorwerp uit van een internationaal signalement en het hergebruik van de documenten kan de eigenaar in moeilijkheden brengen. In geval de documenten teruggevonden worden gelieve deze terug te bezorgen aan de administratie (gemeentelijk, diplomatiek of consulaire post) waar u bent ingeschreven.

 
Uitgifte van een paspoort in dringende gevallen buiten de werkuren

Situaties kunnen zich voordoen waarbij een paspoort of ETD zeer snel uitgegeven dienen te worden voor humanitaire, dringende en bewezen redenen (vb. ernstig ongeluk, ziekenhuisopname, verdwijning of overlijden van dicht familielid in het buitenland).

In voorkomend geval gelieve contact op te nemen met de wachtdienst van de Ambassade op het nummer: +381 (0)63/46.86.69

Een voorlopig paspoort of ETD kan zeer snel geleverd worden door de Ambassade Gelieve u in persoon te begeven naar de ambassade met  2 identieke pasfoto’s met witte achtergrond  en met het bewijs van het dringende en humanitaire karakter van uw aanvraag. De kostprijs van een ETD bedraagt 10 euro en de kostprijs van een voorlopig paspoort bedraagt 50 euro.

Opmerking: een voorlopig paspoort wordt niet aanvaard door alle autoriteiten van reisbestemmingen. U dient zich dan ook te gronde inlichtingen te bekomen bij de Ambassade van het land van bestemming om slechte verrassingen te vermijden.

 
Verlies of diefstal van uw bankkaart of creditkaart

Allereerst dient u uw bankkaarten en creditkaarten te blokkeren wanneer u deze verloren hebt of deze gestolen werden op het nummer van CARD STOP: +32 78 170 170.

Gelieve vervolgens een verklaring van diefstal of van verlies bij het dichtstbijzijnde politiekantoor te laten opstellen en deze op te sturen naar uw bank.

Indien u dringend nood hebt aan geld na het verlies of diefstal van uw kaarten, kan u een snelle geldoverschrijving van een famillielid of vriend organiseren via Western Union. Eens het geld werd opgestuurd door de verstuurder, kan de bestemmeling zich wenden tot eender welk kantoor van Western Union om dit te innen.

Voor meer informatie over Western Union:

 
Verlies of diefstal van uw Belgisch rijbewijs

U dient een verklaring van diefstal of van verlies te bekomen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. Dit document zal u van nut zijn bij verdere stappen.

De ambassade is helaas niet bevoegd om uw rijbewijs te vervangen.

Indien u in België woont, gelieve contact op te nemen met uw gemeente.

 
Gevangenschap in Servië of in Montenegro

In de mate van het mogelijk verleent de Ambassade assistentie aan Belgische gedetineerden (voornamelijk op humanitair vlak) met uitzondering indien de gedetineerde eveneens de Servische of de Montenegrijnse nationaliteit bezit.

U kunt meer informatie vinden over dit onderwerp in de brochure Bijstand aan Belgische gedetineerden in het buitenland.