Ambasada Belgije u Srbiji

Ko je ko

Kun Adam, Ambasador Belgije

Ruben Van Opstaele, Zamenik šefa Misije / Konzul, Konzularna i Politicka pitanja

Xavier Deneys, Izaslanik odbrane

 

Marijana MILOŠEVIĆ TUFEGDŽIĆ
Ekonomska i trgovinska savetnica za Flamanski region, region Brisel–Prestonica i za Valonski region 
Adresa: Koče Kapetana 30, I sprat, stan 2 – 11000 Beograd 
Tel.: +381 11 308 55 70 
Fax: +381 11 344 56 49 
E-mail: belgrade@brusselsinvestexport.com

 
Herbert VEYT, Oficir za vezu 
Ambasada Belgije u Bukureštu 
Adresa: Strada Finlanda 2 - 011776 Bucureşti - Rumunija
Email: cgi.lo.romania@police.belgium.eu

 
Jean Luc DUMORTIER 
Počasni Konzul Belgije u Budvi 
HLG d.o.o. 
Lastva Grbaljska BB 
85310 Budva 
Crna Gora 
Tel.: +382 33 426 139 
Fax: +382 33 353 849 
E-mail: consulate.belgium.montenegro@gmail.com