Ambassade van België in Servië
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 
Servië en Montenegro - visa-liberalisering voor korte termijn reizen tot 90 dagen

Sinds 19 december 2009 dienen onderdanen van Servië en van Montenegro niet langer over een visum voor kort verblijf te beschikken wanneer ze reizen naar de Schengen zone. Servische burgers die beschikken over een biometrisch paspoort kunnen nu vrij reizen naar de Schengen landen voor korte verblijven tot 90 dagen elke zes maanden (180 dagen) en dit voor toeristische, of zakelijke doeleinden of voor studies. Lees meer...

 

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Meer info...